Straling In Huis Neutraliseren

Gepubliceerd mrt. 10, 22
6 min read

Straling Neutraliseren

Het is absoluut aan te raden om ‘s nachts de stekker van het verwarmingselement uit het stopcontact te halen. Hetzelfde geldt voor een elektrische deken. Deze zou men alleen moeten gebruiken om het bed voor te warmen, maar daarna moet de stekker eruit! Als u een elektrisch verstelbaar bed heeft dan kan het zijn dat deze werkt via een transformator.

Als de stekker in het stopcontact zit is het magnetische veld nog steeds enorm groot!! Mijn advies, stekker eruit als er niets versteld hoeft worden. Waarom werkt elektrische straling zo negatief op onze nachtrust? Elektro en magnetische velden zijn door mensen niet te zien, te voelen of te ruiken, maar heel goed met allerlei meetapparatuur te meten (Harmonic Quantum resonsance technology).

Melatonine wordt geproduceerd door de pijnappelklier. Deze klier produceert een groot aantal hormonen en is het belangrijkste regelorgaan van ons lichaam. De hormoonproductie in de hersenen wordt door elektrosmog, met name door de wisselspanningsvelden, drastisch verminderd. Melatonine, ook wel slaaphormoon genoemd, helpt bij het in stand houden van de lichaamsritmes en de waak-slaapcyclus.

Bescherming Tegen Straling

Melatonine wordt vooral gegenereerd tijdens onze slaap en neemt dan de bescherming van ons lichaam over van ons afweersysteem - straling gsm. Al bij schemering (het moment waarop onze oogzenuwen minder licht detecteren) begint de pijnappelklier met de productie van slaaphormonen. Melatonine aanmaak optimaal gedurende de nacht, Dat alles gebeurt als het donker is en er geen wisselspanning aanwezig is (Harmonic Quantum resonsance technology).

Een kiertje onder de deur van de slaapkamer of een kiertje tussen de gordijnen waar het licht doorheen komt, is al genoeg om geen optimale melatonine aanmaak te hebben (zorg dus voor een donkere slaapkamer). Omdat de pijnappelklier geen onderscheid kan maken tussen wisselstroom en zonlicht ontstaan er verkeerde reacties.

Met een beetje inzicht in deze thematiek en met eenvoudige middelen zijn logische redeneringen mogelijk en kunt u een boel ellende voorkomen. Voorkom daarom zoveel mogelijk elektra in uw slaapkamer (Bescherming tegen 5g). Enkele praktijkvoorbeelden van elektrosmog Sommige mensen hebben een bed dat elektrisch verstelbaar is met alle toeters en bellen. Een tandarts uit Dortmund sliep in zo’n bed en klaagde jarenlang over rugpijn, migraine aanvallen, hartritmestoornissen en duizeligheid.

Jezelf Beschermen Tegen Straling

Ook wanneer de beide functies niet in gebruik waren bleven de velden aanwezig, want de stekkers werden niet uit het stopcontact getrokken. Boven het bed was een veldsterkte te meten 1500 V/m. De tandarts zelf bleek bij de meting in bed 35000 m, V op het lichaam te hebben. Nadat de stekker van de elektrische deken uit de wandcontactdoos was getrokken bleven nog 12000 m, V over.

Reden, een defect in de leidingen in de muur. Als laatste werd een netvrijschakelaar geplaatst en het resultaat was 0 m, V. De man belde na enkele weken op. De ondraaglijke pijnen werden steeds minder en zijn ten slotte helemaal verdwenen. Epileptische aanvallen, Een 17-jarige scholiere uit Solingen leidt onder epileptische aanvallen.

Haar broer had een mobieltje gekocht en als hij thuis naast zijn zuster telefoneerde, kreeg zij een aanval. Haar moeder vertelde: “Het heeft lang geduurd voor we de samenhang begrepen en konden geloven. Mijn zoon belt sinds vier maanden niet meer thuis en mijn dochter heeft sinds die tijd geen aanvallen meer gehad.

Telefoons En Zendmasten En Gezondheid

Het gevaar is nu echter buiten. Als iemand zijn mobiele telefoon pakt in de buurt van mijn dochter, leg ik hem de situatie uit en vraag hem om afstand te nemen. Het heeft tot nu gefunctioneerd. Iedereen had begrip.”Overmatig huilen, Een alleraardigste baby uit Koblenz wond overdag iedereen om haar vingers met haar liefste lachen.

Vooral huisstof, katten- en paardenhaar waren heel erg voor hem. Zijn vriendin was een grote paarden liefhebster, enthousiast ruiter, ze was dagelijks met paarden bezig in de stal of in de wei en had de paarden naast haar huis staan. Bij ieder bezoek werden de symptomen erger. hoogsensitief voor straling. Vele behandelingen brachten korte effecten maar geen enkel resultaat.

Tegenwoordig, twee jaar na de sanering, helpt hij mee in de stal, sleept hij met hooi en haver en is absoluut symptoom vrij. Medicijnen worden niet meer genomen. Nachtelijke problemen, De 4-jarige Annabell schreeuwde elke nacht, zweette, sloeg om zich heen en plaste weer regelmatig in bed. Na verwijdering van een nieuwe, overal verkrijgbare, niet geaarde klemlamp (met platte stekker) van haar bedje keerde de rust weer terug.

Straling In Huis Neutraliseren

Onnatuurlijke Elektromagnetische Straling - EMF health kaartBescherming Tegen Straling Mobiele Telefoon - EMF health kaart

Dromen en magnetische velden, Professor Darren Lipnicki, psycholoog van het The Center For Space Medicine in Berlijn, merkte na een onderzoek van acht jaar op dat er een verband bestaat tussen nachtmerries en geomagnetische activiteiten. Hij ging zelf deze relatie onderzoeken en zijn eigen dromen bijhouden. En het bleek dat hoe hoger de magnetische straling hoe meer kans er bestond dat hij een nachtmerrie had (bescherming tegen straling).

Maar in bed bent u niet geaard waardoor de spanning zich op zal gaan bouwen. Meer elektrische straling, Daar waar het gebruik van elektrische straling toeneemt, neemt het aantal mensen dat (over)gevoelig is voor e-smog ook toe (straling in huis neutraliseren). Uit steeds meer onderzoek blijkt dat e-smog een negatieve invloed heeft op de gezondheid, waarbij vooral een negatieve invloed op onze nachtrust direct merkbaar is.

Schadelijke Straling - EMF health kaartSchadelijke Straling

Vooral ’s nachts, tijdens het slapen, is het belangrijk zo min mogelijk elektrische stralingsbronnen in de directe omgeving van het bed te hebben. Elektrische straling vermindert de aanmaak van melatonine. Dit is een natuurlijk slaaphormoon dat ons dag- en nachtritme regelt. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat elektrische straling een negatief effect heeft op de aanmaak van melatonine.

Bescherming Tegen Mobiele Straling

Melatonine wordt geproduceerd door de pijnappelklier welke aan het werk gaat als het gaat schemeren. De hormoonproductie in de hersenen wordt echter door elektrosmog, met name door de wisselspanningsvelden, drastisch verminderd. Melatonine wordt vooral gegenereerd tijdens onze slaap en neemt dan de bescherming van ons lichaam over van ons afweersysteem (electrosmog bescherming).

Maar omdat de pijnappelklier geen onderscheid kan maken tussen wisselstroom en zonlicht ontstaan er verkeerde reacties. Straling, ook als deze geen warmte veroorzaakt, wordt tijdens de slaap door ons lichaam geïnterpreteerd als een vorm van licht (externe energiebron). Spanning van het lichaan, Elektromagnetische en elektrische straling zet het lichaam letterlijk onder spanning.

Deze constante prikkel om de balans te herstellen put het lichaam uit. Alle wetenschappers zijn het erover eens dat de uitstoot van melatonine door magnetische wisselvelden geremd wordt. electrosmog neutraliseren. We zien al schadelijke effecten bij waarden die ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als veilig worden beschouwd.

Dat Je Ziek Kunt Worden Van Je Mobieltje Is Een Feit

Je lichaam stuurt en ontvangt ononderbroken duizenden elektrische signalen om je gezondheid te behouden en om je in leven te houden. We zijn elektromagnetische wezens, en dankzij diepgaande wetenschappelijke studies en onthullingen in de quantumfysica komen er steeds meer interessante ontdekkingen in het nieuws. Als electromagnetisch wezen is het niet moeilijk te begrijpen dat blootstelling aan krachtige en onnatuurlijke elektromagnetische straling onze lichamelijke functies en dus onze gezondheid diepgaand kunnen beïnvloeden.Wat schermt het beste af tegen elektromagnetische straling?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen. De holle luchtbuizen geleiden de straling namelijk niet.

Welk materiaal houdt röntgenstraling het beste tegen?

Röntgenstraling kan alleen door zachte stoffen heen. Huid is niet in staat om röntgenstraling tegen te houden. De straling kan alleen niet door harde materialen heen. De straling wordt tegengehouden door bijvoorbeeld bot en metaal.

Kun je 5G horen?

Het menselijk lichaam werkt op basis van (lichaamseigen) elektromagnetische signalen. Zendmasten en wifi zenden daar kunstmatige gepulste elektromagnetische velden dwars doorheen. En ondanks dat veel mensen het laagfrequente geluid niet kunnen horen, is het bromgeluid en de geluidstrilling er wel degelijk.

Is de straling van een mobiel schadelijk?

Ook al tonen een massa studies aan dat gsm-masten veilig zijn, toch blijven een aantal mensen beweren last te hebben van de elektromagnetische velden. Maar er bestaat geen bewijs dat er een verband is tussen de gezondheidsklachten en het niveau van blootstelling aan stralen.

Kan je straling voelen?

Nee, straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is.

Wat doet wifi straling met je?

Recente onderzoeken tonen aan dat langdurige blootstelling aan Wifi-straling negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit zijn kenmerken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, steken op de borst en duizeligheid.

Hoe bescherm ik mezelf tegen 5G?

Je kunt je daartegen beschermen met anti-oxidanten zoals platina en zink, eiwitten, magnesium en ijzer. Ook zijn er speciale magneetjes (dotjes) die het negatieve effect van de straling zouden kunnen verzachten. Hoe schadelijk 5G daadwerkelijk is, weet nog niet niemand.

Hoe kunnen we ons beschermen tegen röntgenstralen?

Beschermende kleding Om het lichaam te beschermen tegen ioniserende straling is er speciale stralingswerende kleding ontwikkeld. In dit soort kleding is een bepaalde loodwaarde verwerkt waar straling niet doorheen kan.

Hoe kun je je beschermen tegen gammastralen?

Gamma Straling Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen. Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming.

Is 5G netwerk schadelijk?

Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft de raad.

De frequentie van kunstmatige elektromagnetische velden verstoren de lichaamseigen frequenties. Deze zijn echter essentieel voor belangrijke lichaamsfuncties, denken we hierbij enkel nog maar aan onze slaapcyclus en ons hartritme. Het elektromagnetisch veld van de Aarde en alles in de natuur is veel subtieler en lager in frequentie dan de kunstmatig veroorzaakte elektromagnetische straling.

Meer van Magnesium

Navigation

Home

Latest Posts

Bestel Nu Colloidaal-zilver

Published May 17, 23
6 min read

Colloidaal Producten - Gezondheid

Published Dec 17, 22
6 min read

Colloidaal Zilver Water 50 Ppm - Detoxen

Published Oct 22, 22
6 min read